Subsidies voor leerlingen

Wanneer u een lager inkomen heeft, kunnen de kosten voor dans- of theaterles(sen) van uw of uw kind(eren) een probleem zijn. Dan kunt u voor een bijdrage tot maximaal € 450 voor cultuur aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de school.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Leiden is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Leiden  richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Met de bijdrage uit het  Jeugdfonds Sport en Cultuur kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Juist deze aanpak maakt het Jeugdfonds Sport en Cultuur Leiden laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

Voor meer informatie vindt u hier de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur: https://jeugdfondssportencultuur.nl/ 

AANVRAGEN
Geld aanvragen

1. De intermediair
Een beroep op het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de leerkracht of docent, de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

2. De aanvraag
De intermediair doet een aanvraag via het aanvraag systeem van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De gegevens van de intermediair worden eerst ingevoerd. Daarna de gegevens met betrekking tot de aanvraag. De consulent in uw regio ontvangt de aanvraag.

3. De consulent
De consulent van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Leiden beoordeelt de gegevens van de intermediair en de aanvraag zelf. De intermediair ontvangt daarover bericht. Als de aanvraag door de consulent wordt goedgekeurd zorgt het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor betaling aan de cultuurinstelling.