Algemene voorwaarden


Inschrijven kan via e-mail of aan de balie op de school en niet via de post. Na inschrijving wordt een foto van u gemaakt en ontvangt u een ledenpas.
U dient bij inschrijving direct de eerste betaling te doen. Dit kan aan de balie contant of met pin of via de bank (zie betalingsvoorwaarden).
Deze 1e betaling bestaat uit het inschrijfgeld, de contributie van de eerste maand waarin u begint en een ‘opzegmaand’. Dit is de betaling van uw laatste maand.

De maandelijkse contributie dient vóór de 8e van de maand te worden voldaan. Bij achterstallige betaling wordt eerst een kosteloze herinnering gestuurd. Hierna volgen nog 2 herinneringen waarbij per keer €5 administratiekosten worden berekend (zie betalingsvoorwaarden). U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van uw betalingen. Er worden geen facturen gestuurd.

Als u wilt opzeggen en dit doet voor de 8e van de maand dan kan de opzegmaand nog voor diezelfde maand gelden. Als er opgezegd wordt op of na de 8e van een maand dan moet deze maand nog betaald worden en gaat de opzegmaand pas in voor de maand erop. Opzegging dient schriftelijk (post of e-mail) te geschieden. Bij opzegging krijgt u een bevestiging. Bewaar deze goed. Dit is het bewijs dat u geen contributie meer verschuldigd bent. Zonder opzegging loopt uw abonnement gewoon door, ook als u niet meer komt. Zeg dus tijdig op! Restitutie van lesgeld of opzegmaand is niet mogelijk!

De ledenpas dient u iedere les mee te nemen. U geeft deze af aan de balie. Deze pas wordt gescand en u ontvangt, indien u wenst, een sleutel voor een kluisje. Bij het vergeten van de pas of in geval van achterstallige betaling kunnen wij u helaas geen toegang tot de les verlenen. Iedereen is verplicht zich te melden aan de balie. Wij willen, ook uit veiligheidsoverweging, weten wie er in ‘huis’ is.

Afgemelde lessen kunnen in overleg worden ingehaald. Afmelden kan iedere dag tot 16.00 uur (eventueel inspreken op het antwoordapparaat). Afmeldingen na 16:00 uur geven geen recht meer op een inhaalles. Inhaallessen zijn niet inwisselbaar voor contributie. De lessen zijn geldig tot het einde van het dansseizoen.

Het seizoen loopt van september t/m juni. De kleine schoolvakanties dienen te worden doorbetaald; de zomervakantie (maanden juli en augustus) niet. De vakanties en vrije dagen vindt u op onze site. Als u niet zeker weet of u na de vakantie nog kunt trainen, laat dan uw opzegmaand gelden voor juni, de laatste maand van het seizoen.
Het lesrooster verandert namelijk ieder jaar. Hou er dus rekening mee dat het tijdstip van uw les in september kan veranderen.

De Leidse Ballet & Theaterschool is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Dit geldt tevens voor eventueel lichamelijk letsel wat bij de Leidse Ballet & Theaterschool opgelopen wordt. Hier kan dan ook bij de Leidse Ballet & Theaterschool geen beroep op worden gedaan.

Er worden soms foto’s en video-opnames gemaakt van de lessen en voorstellingen die voor  eigen doeleinden gebruikt kunnen en mogen worden. Wij zullen respectvol met dit materiaal omgaan. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hier mee akkoord. Als u hier niet mee akkoord kunt gaan, laat het ons dan schriftelijk weten.

Gebruik van het lesmateriaal
(zoals choreografieën) voor commerciële en diverse andere doeleinden (ook social media) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van desbetreffende docent.

COVID-19: Mochten wij onverhoopt tijdelijk fysiek moeten sluiten van de overheid, dan zullen wij tegen dezelfde voorwaarden online doorgaan. U kunt dan natuurlijk altijd uw abonnement volgens de altijd geldende regels beëindigen.

Bepalingen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien worden door de directie van de Leidse Ballet & Theaterschool bepaald en zijn voor het lid bindend.