Popkoor

Deze groepszangles is vooral gericht op plezier vinden en krijgen in het samen (meerstemmig) zingen van oudere en nieuwe popmuziek. Het grootste deel van de les zal dus ook bestaan uit samenzang, met uiteraard zonodig zangtechnische tips tussendoor.

Het leven is leuker als je (samen) zingt!

Docent
Marnie

Dinsdag

(gaat van start bij voldoende animo)

19:00 – 20:00 tieners/volwassenen Marnie