Huisregels

1. Lidmaatschapskaart altijd meebrengen en laten scannen aan de balie. U krijgt, indien gewenst, een kluisje.

2. We willen graag op tijd beginnen. Kom dus op tijd naar je les. Te laat komen werkt storend voor de andere leerlingen en is gezien de lesopbouw niet goed voor het lichaam.

3. Na aanvang van de les wordt niemand meer toegelaten.

4. Lichamelijke klachten graag melden voor de les.

5. Schoenen die buiten gedragen zijn mogen niet in de zaal worden gebruikt.

6. Handdoek verplicht bij het gebruik van een matje.

7. Voor fietsers en brommers is gebruik van de fietsenstalling verplicht. Plaats de fietsen in de rekken en niet tegen de zijmuur. Fietsen tegen de gevels worden door de politie verwijderd! In de fietsenstalling is het verboden fietsen voor de nooduitgang te plaatsen.

8. Probeer de geluisoverlast buiten zoveel mogelijk te beperken, dus: sssst… bij aankomst en vertrek!

9. Lestijden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

10. Houd de school schoon: deponeer de afval in de daarvoor bestemde prullenbakken.

11. De eigenares en dienstdoende aanwezigen zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van een lid, noch zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade.