Betalingsvoorwaarden

De maandelijkse contributie dient voor de 8e van de maand te zijn voldaan. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken via bank: NL51INGB0009114968 t.n.v. Leidse Ballet & Theaterschool met vermelding van de maand en uw lidnummer. Wij sturen geen facturen. Let op: betalingen worden nimmer gerestitueerd!

Bij niet tijdige betaling wordt eerst een kosteloze herinnering gestuurd. Daarna volgen nog 2 herinneringen waarbij per keer €5 administratiekosten  worden berekend.
Als u na twee herinneringen niet heeft betaald, ontvangt u een ingebrekestelling. U heeft daarna nog vijf dagen om de betaling inclusief de reeds in rekening gebrachte administratiekosten te voldoen. Wanneer de betaling niet binnen vijf dagen na de ingebrekestelling is voldaan, wordt de openstaande betaling overgedragen aan een incassobureau.

Het seizoen loopt van september tot en met juni. Wilt u na de zomerstop niet terugkomen? Zeg dan vóór 8 juni op.
Voor de maanden juli en augustus hoeft u geen contributie te betalen, aangezien het reguliere rooster niet wordt aangeboden.
Tijdens deze maanden biedt de Leidse Ballet & Theaterschool soms een aangepast zomerrooster aan. Het kan ook zijn dat er een zomercursus wordt georganiseerd. De kosten van deze lessen/cursussen kunt u apart/per les betalen.

COVID-19: Mochten wij onverhoopt tijdelijk fysiek moeten sluiten van de overheid, dan zullen wij tegen dezelfde voorwaarden online doorgaan. U kunt dan natuurlijk altijd uw abonnement volgens de altijd geldende regels beëindigen.